9,099
     
5 months 5 days
ทิม พิธา นั่งรอพูดในสภาครั้งแรกมาตั้งแต่บ่าย จะค่ำแล้วยังไม่ได้พูดเลย แต่พร้อมมากค่ะ! บอกว่าเมื่อคืนซ้อมให้น้องพิพิ… t.co/Qk6mEXqIaw