21,682
     
1 month 2 weeks
เห็นคลิปสาวไทย โดนล้วงกระเป๋าที่ลอนดอนแล้วก็อยากเตือนคนที่จะไปเที่ยวยุโรปว่า ระวังรอบๆตัวให้ดี และอย่ามัวแต่ถ่ายรูป… t.co/lAMwN59VYY