7,607
     
5 months 1 week
#ประชุมสภา จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.เพื่อไทย ตั้งกระทู้เรื่องความปลอดภัยกรณีจ่านิวถูกทำร้าย . ศุภชัย โพธิ์สุ รองปธ.แ… t.co/I73Hltvcv0