21,272
     
5 months 5 days
ในเอเชีย ไต้หวันเป็นที่แรกที่มีอินเทอร์เน็ตฟรีให้ประชาชน โดยรับรองไว้ในกฎหมายว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิทธิขั้น… t.co/LQBM7Nd9of