5,097
     
2 months 1 week
7พรรคฝ่ายประชาธิปไตย ขอย้ำจุดยืนทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติ/ประชาชน… t.co/WTpxcpIzGK