11,083
     
3 months 4 days
"น้ำตาล เดอะสตาร์ 5" หรือ น้ำตาล-บุตรศรัณย์ ทองชิว เกิดภาวะป่วยมีเลือดออกปากและจมูก และมีภาวะหายใจไม่สะดวกจนต้องมีก… t.co/tqcHHBy7wD