11,091
     
1 week 5 days
"น้ำตาล เดอะสตาร์ 5" หรือ น้ำตาล-บุตรศรัณย์ ทองชิว เกิดภาวะป่วยมีเลือดออกปากและจมูก และมีภาวะหายใจไม่สะดวกจนต้องมีก… t.co/tqcHHBy7wD