3,205
     
3 months 1 week
"การแยงโม" คือการสอดใส่แท่งเข้าไปในอวัยวะที่เพิ่งผ่าแปลงเพศมา เพื่อให้ไม่ตัน โม จะมี 3 ไซส์นะคะ ต้องแยงทุกไซส์ คาไ… t.co/Dh2VEdJU7m