7,837
     
5 days 14 hours
ช่อคือธนาธรที่เป็นผู้หญิง หอกดาบจึงพุ่งแทงหมายให้ดับ ถ้ารอดก็ผ่าน Level ยืนท่ามกลางพายุการเมือง แค่นี้ช่อเดินต่อได้แน่นอน