27,411
     
2 weeks 1 day
เหมือนตอนนี้พรรคอนาคตใหม่กำลังถูกใครก็ไม่รู้ค่อย ๆ กำจัดไปทีละคน ๆ อะ คือดูออกป้ะว่ามันพุ่งไปแต่ที่อนาคตใหม่อะ ส่วน… t.co/mIyYZqhXUA