27,406
     
3 months 1 week
เหมือนตอนนี้พรรคอนาคตใหม่กำลังถูกใครก็ไม่รู้ค่อย ๆ กำจัดไปทีละคน ๆ อะ คือดูออกป้ะว่ามันพุ่งไปแต่ที่อนาคตใหม่อะ ส่วน… t.co/mIyYZqhXUA