8,910
     
2 months 1 week
มีหลายคนส่งข้อความมาหาผมด้วยความเป็นห่วงว่าข่าวที่มั่วจะกลายเป็นเรื่องจริง และมีนักข่าวโทรมาอยากสอบถามผมเรื่องนี้ .… t.co/kIHo4FuoJU