8,912
     
5 days 19 hours
มีหลายคนส่งข้อความมาหาผมด้วยความเป็นห่วงว่าข่าวที่มั่วจะกลายเป็นเรื่องจริง และมีนักข่าวโทรมาอยากสอบถามผมเรื่องนี้ .… t.co/kIHo4FuoJU