30,565
     
2 weeks 1 day
m&m's แบบแท่ง ตัวน้ำตาลเคลือบหลากสีสันถูกซ่อนไว้ภายในเนื้อช็อคโกแลตที่มีข้าวพองรองอยู่ด้านล่าง มองเผินๆไม่รู้ว่าเป็… t.co/xRVTkwJx0a