5,877
     
1 week 1 day
ชวนอ.ปิยบุตรตั้งพรรคอนาคตไก่ มุ่งผลักดันเอสเอ็มอีไก่ทอดให้รุ่งเรืองเหมือนเกาหลี หนึ่งตำบลหนึ่งร้านไก่ทอด เปิดเสรีไ… t.co/tzbXd95IwD