18,068
     
2 weeks 1 day
อัยการ"ปรเมศวร์"ถามขุดคุ้ยถอยหลัง 9 ปีเพื่อเล่นงาน"ช่อ-พรรณิการ์"เพื่ออะไร ชี้ผู้ใหญ่หลายคนตอนเป็นเด็กก็ทำอะไรผิดหล… t.co/w7k1AR9Igr