2,541
     
6 days 12 hours
ภารกิจที่ 2 ของเป๊กผลิตโชค พาเที่ยวตะกั่วป่า ชิมของดีเมืองพังงา และไปปรนนิบัติน้องเต่า แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก… t.co/ALLkGcwfwJ