4,174
     
1 week 2 days
นาร์วาล มีงาที่ยาวเป็นเกลียวยื่นออกมาจากศีรษะ งาคือฟันที่ยื่นออกมาจากกรามข้างซ้าย ... วาฬชนิดนี้อาศัยแถบขั้วโลกเหนื… t.co/vhQSCgId1m