2,880
     
3 months 1 week
ความเหงาไม่ได้ขึ้นกับจำนวนผู้คนรอบข้าง แต่ขึ้นกับความรู้สึกภายใน พบว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตและมีความภูมิใจในตัวเอง… t.co/vYd3ihwsC4