4,310
     
2 weeks 2 days
เกิดเรื่องผิดปกติ คำสั่งแต่งตั้งคกก.สรรหา 200 ส.ว.และ 50 รายชื่อสำรองหายจากราชกิจจาฯ วงในชี้ส่อไม่เป็นไปตามรธน. ที่… t.co/yBdSCncQGL