4,764
     
3 months 1 week
เกิดเรื่องผิดปกติ คำสั่งแต่งตั้งคกก.สรรหา 200 ส.ว.และ 50 รายชื่อสำรองหายจากราชกิจจาฯ วงในชี้ส่อไม่เป็นไปตามรธน. ที่… t.co/yBdSCncQGL