4,364
     
2 months 2 weeks
ดราม่าขุดเฟซนี่ยิ่งทำให้เห็นว่านี่น่าจะเป็นโอกาสเดียวครั้งเดียวที่เราจะขับเคลื่อนความเท่าเทียมของมนุษย์ตามหลักสิทธิ… t.co/cAgzL9Fhqb