2,377
     
3 months 6 days
ปรากฎการณ์ฟองอากาศในแผ่นน้ำแข็งหรือ Ice Bubbles ที่ ทะเลสาบอับราฮัม ประเทศแคนาดา ... ฟองน้ำแข็งเกิดขึ้นจากสิ่งมีชี… t.co/TGzcvuOCRJ