8,658
     
3 months 1 week
ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดนะครับ ระวังกันด้วยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ถ้ามีไข้สูงเ… t.co/dArbhUGXEe