4,765
     
1 week 1 day
มงคลกิตต์ เผยว่าจะมีการประชุมของ 10 พรรคเล็กพรุ่งนี้ ทบทวนท่าทีร่วมรัฐบาลจากถูกขู่ยุบสภา เอาคนอื่นมาแทนเรา โดยจะขอ… t.co/OrNE37sBrN