4,668
     
2 months 2 weeks
เพื่อนๆชาวเน็ตที่เรียนจบมาแล้ว ทำงานตรงกับสายที่ร่ำเรียนมาไหมคะ? ตรงค่ะ : กดรีทวีต ไม่ตรงค่ะ ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน : กดหัวใจ