4,610
     
1 week 15 hours
เพื่อนๆชาวเน็ตที่เรียนจบมาแล้ว ทำงานตรงกับสายที่ร่ำเรียนมาไหมคะ? ตรงค่ะ : กดรีทวีต ไม่ตรงค่ะ ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน : กดหัวใจ