6,579
     
3 months 6 days
อคม นี่ต้องระวังเรื่อง บูชาตัวบุคคล กับ ติดดี ตอนนี้สภาพยังไม่ชัดเจนแต่ก็เริ่มแสดงปัญหา ถ้าจัดการไม่ดี วัฒนธรรมอง… t.co/xUa14345xM