2,695
     
1 week 20 hours
ชอบเวลาเห็นบริษัท treat เพื่อนร่วมงานหรือลูกจ้างเหมือนครอบครัวอะ มันทำให้ทุกคนอยากตื่นไปทำงานมากขึ้น(นิดนึง) 55555555