8,503
     
1 week 4 days
"ใครจะเป็นรัฐบาลเราก็ต้องทำงานหาเงินอยู่ดีป่ะ" "งั้นเอาทักษิณมาเป็นรัฐบาลได้ป่ะ" "!!??? มึงออกไปจากประเทศนี้เลยอิซัส!"