4,597
     
3 months 1 week
“ความสัมพันธ์แบบ คุยกันทุกวัน แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกัน คือความสัมพันธ์ที่รอวันจบ เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกมากกว่า”