6,522
     
2 months 2 weeks
สำหรับบางคน การเลือกตั้ง คือ เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่...ซึ่งถ้าเรามีกินมีใช้และยิ่งเป็นคนมีสถานะมีเครือข่… t.co/CaMEz4jdlF