3,070
     
2 weeks 2 days
“คนที่เงียบ ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึก คิดเป็น ร้องไห้เป็น ดังนั้นถามถึงความรู้สึกของเขาสักนิดก่อนจะโยนทุกอย่างไปที่เขา”