3,070
     
3 months 1 week
“คนที่เงียบ ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึก คิดเป็น ร้องไห้เป็น ดังนั้นถามถึงความรู้สึกของเขาสักนิดก่อนจะโยนทุกอย่างไปที่เขา”