19,991
     
2 months 2 weeks
"ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงว่าพรรคอนาคตใหม่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีกี่วัน กี่เดือน กี่ปี แต่ผมอยากบอกว่ายิ่งพรรคมีคดีมากเท่าไร แ… t.co/3NwuiySzJU