19,988
     
1 week 1 day
"ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงว่าพรรคอนาคตใหม่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีกี่วัน กี่เดือน กี่ปี แต่ผมอยากบอกว่ายิ่งพรรคมีคดีมากเท่าไร แ… t.co/3NwuiySzJU