21,415
     
1 week 1 day
บทความจากเอเชี่ยนนิเคอิรีวิว ระบุว่าการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยของประยุทธ์ จะเป็นการนำพาประเทศกลับไปสู่ยุค 1980 t.co/WgyzvZhJon