21,396
     
2 months 2 weeks
บทความจากเอเชี่ยนนิเคอิรีวิว ระบุว่าการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยของประยุทธ์ จะเป็นการนำพาประเทศกลับไปสู่ยุค 1980 t.co/WgyzvZhJon