3,415
     
2 months 2 weeks
ศึกษาบทเรียนจากอียิปต์ ที่นายพลขึ้นมาเป็นผู้นำ ดำเนินนโยบายพลาด หนี้สาธารณะพุ่ง ประชาชนเดือดร้อน ประเทศกำลังล้มละลาย t.co/lJYXvdLbIz