3,415
     
1 week 1 day
ศึกษาบทเรียนจากอียิปต์ ที่นายพลขึ้นมาเป็นผู้นำ ดำเนินนโยบายพลาด หนี้สาธารณะพุ่ง ประชาชนเดือดร้อน ประเทศกำลังล้มละลาย t.co/lJYXvdLbIz