4,941
     
1 week 1 day
ทำไมเราต้องทนเหนื่อย เพื่อวิ่งตามผู้ชายคนนั้น ในเมื่อเราสามารถหยุดระหว่างทาง แล้วซื้อผู้ชายคนอื่นได้ ฝากไว้ให้คิดนะคะ