4,977
     
2 months 2 weeks
ทำไมเราต้องทนเหนื่อย เพื่อวิ่งตามผู้ชายคนนั้น ในเมื่อเราสามารถหยุดระหว่างทาง แล้วซื้อผู้ชายคนอื่นได้ ฝากไว้ให้คิดนะคะ