10,970
     
1 week 2 days
วันนี้มีข้อความเข้ามาถึงผม มาจากเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งที่เคยมีส่วนกับปฏิบัติการเพื่อสลายการชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้… t.co/Cztoogrb10