9,428
     
3 months 1 week
ตอนเด็กๆ ทำไมต้องอายเวลาขออนุญาตคุณครูไปอึก็ไม่รู้ และก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนๆต้องล้อด้วยว่าเราอึ ล้อเหมือนกับว่า พวกเธอไม่มีรูตูด