9,431
     
2 weeks 5 days
ตอนเด็กๆ ทำไมต้องอายเวลาขออนุญาตคุณครูไปอึก็ไม่รู้ และก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนๆต้องล้อด้วยว่าเราอึ ล้อเหมือนกับว่า พวกเธอไม่มีรูตูด