6,873
     
1 week 6 days
อยากพูดอีกรอบ: ปัญหาไม่ใช่คนไทยรู้จักแต่สิทธิไม่รู้จักหน้าที่ ปัญหาคือคนไทยจำนวนมากรู้จักแต่สิทธิของตัวเองกับหน้า… t.co/fDR2z3TJHe