6,893
     
3 months 1 week
อยากพูดอีกรอบ: ปัญหาไม่ใช่คนไทยรู้จักแต่สิทธิไม่รู้จักหน้าที่ ปัญหาคือคนไทยจำนวนมากรู้จักแต่สิทธิของตัวเองกับหน้า… t.co/fDR2z3TJHe