6,620
     
2 weeks 3 days
ช่วงนี้เห็นหลายคนออกมาโวยวายที่โดนด่าว่าสนับสนุน คสช. โดยอ้างว่าตัวเองถูก bully หรือแถไปโน่นว่าคนอื่นไม่เคารพความคิ… t.co/4ZWoqPhSSN