3,179
     
1 week 6 days
มีใครรู้สึกว่าปารีณากับติ่งมัลลิกาคล้ายกันบ้าง อุปนิสัยกับความเชื่อมั่นว่าตัวเองสวยกว่าคนอื่นเหมือนกันมาก