3,179
     
3 months 1 week
มีใครรู้สึกว่าปารีณากับติ่งมัลลิกาคล้ายกันบ้าง อุปนิสัยกับความเชื่อมั่นว่าตัวเองสวยกว่าคนอื่นเหมือนกันมาก