13,364
     
2 weeks 3 days
“เมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณจะพบว่า การนั่งกินข้าวพร้อมหน้ากับคนที่สบายใจด้วย มีบทสนทนา กิจกรรมเล็กน้อยร่วมกันกับคนที่… t.co/2qsu3M857f