13,385
     
3 months 1 week
“เมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณจะพบว่า การนั่งกินข้าวพร้อมหน้ากับคนที่สบายใจด้วย มีบทสนทนา กิจกรรมเล็กน้อยร่วมกันกับคนที่… t.co/2qsu3M857f