7,194
     
3 months 1 week
ผีที่ปรากฎตัวให้เห็นในห้องเช่าหรือคอนโด แล้วกล่าวกับเราด้วยน้ำเสียงโกรธแค้น โดยมีพฤติกรรมน่ากลัวเป็นตัวช่วย ขับไล่ใ… t.co/SVwxytoMoA