7,131
     
1 week 6 days
ผีที่ปรากฎตัวให้เห็นในห้องเช่าหรือคอนโด แล้วกล่าวกับเราด้วยน้ำเสียงโกรธแค้น โดยมีพฤติกรรมน่ากลัวเป็นตัวช่วย ขับไล่ใ… t.co/SVwxytoMoA