4,708
     
2 weeks 6 days
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม ในนามกองบรรณาธิการ WAY จำเป็นต้องบันทึกบางคำพูดในสภาฯวันเลือกนายกฯไว้ดังนี้ครับ เ… t.co/WjiNB5atWu