4,700
     
3 months 1 week
เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผม ในนามกองบรรณาธิการ WAY จำเป็นต้องบันทึกบางคำพูดในสภาฯวันเลือกนายกฯไว้ดังนี้ครับ เ… t.co/WjiNB5atWu