2,650
     
3 months 1 week
#สิริพงศ์ แจงเหตุงดออกเสียง เพราะให้คำมั่นกับประชาชนไว้แล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากถูกมองว่าการสวนมติพรรคจะทำให้ต… t.co/s6oH0FXvxY