3,134
     
1 week 6 days
จะว่าไปนี่ซื้อของดีไซเนอร์ไทยก็บ่อย แต่ POEM เป็นแบรนด์ไทยที่ไม่เคยใส่เลยแหะ มีแต่ #สตีเฟ่นโอปป้า ที่ไปตัดละใส่ไลน์… t.co/E2R6W1GFxj