6,823
     
3 months 1 week
ณ ห้องสัมภาษณ์งาน HR: คุณประสบการณ์ไม่มี ความสามารถก็ไม่ถึง ผมรับเข้าทำงานไม่ได้หรอกครับ หยี: แต่ผมเป็นคนดีรักชา… t.co/dqWxB1EKgE