5,512
     
1 week 3 days
ชอบผลโหวตนายกฯ ของ สว. มาก เพราะเคยมีบางคนเถียงว่า รู้ได้ไงว่า สว. จะโหวตแบบเดียวกันหมดทั้งสภา สว. เขาก็มีสมองนะ คิ… t.co/TM96a6HGmg