1,868
     
2 months 2 weeks
การสอบสัมภาษณ์รอบ 4 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ขณะนี้แต่ละมหาลัยกำลังทยอยส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเบื้อ… t.co/XFA2f2tnUz