3,522
     
1 week 3 days
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ยืนยัน ไม่ใช่งูเห่า การออกเสียงทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผมไม่จำเป็นต้องทำเพื่อเงิน t.co/ToOW00zg7e