4,554
     
1 week 3 days
คุณก็รู้ว่ามันผิด แต่คุณก็ยังหน้าด้านทำ คุณก็รู้ว่ามันผิด แต่คุณก็ยังกล้าสนับสนุนมัน คุณไม่ได้แค่กลัวการเปลี่ยนแปลง… t.co/pENpIkN16x