5,340
     
2 weeks 4 days
เรื่องจริงคือ ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับ แต่ทำอะไรไม่ได้ สิ่งที่ทำได้คือ พยายามยอมรับความจริง ทั้งๆที่ในใจก็ยังคงไม่เห็นด้วย