4,710
     
1 week 3 days
สมศักดิ์ศรีในฐานะผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวศรีสะเกษ จงภูมิใจใน สส.ของคุณนะครับ เขามีวิจารณาณ ไม่สับปรับกลับกรอก ยืนห… t.co/gr6qJzt0mB