4,706
     
2 months 2 weeks
สมศักดิ์ศรีในฐานะผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวศรีสะเกษ จงภูมิใจใน สส.ของคุณนะครับ เขามีวิจารณาณ ไม่สับปรับกลับกรอก ยืนห… t.co/gr6qJzt0mB