8,377
     
1 week 4 days
วันนี้ตั้งใจจะขับรถไปสนามหลวง สอบถามผู้รู้ว่า ยังจะต้องขับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่มั้ย หรือไม่มีแล้วครับ กลัวหลงจำทางไม่ได้